0
Twój koszyk

Regulamin Sklepu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy TIZO, dostępny pod adresem www.tizo.pl, prowadzony jest przez TIZO Sp. z o. o. z siedzibą w Korzkwy 23, 63-300 Pleszew, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0001083243 (NIP 6080124781, REGON 52751990300000).

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego tizo.pl oraz warunki dokonywania zakupów.

1.3. Korzystając ze sklepu TIZO, akceptujesz postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Rejestracja i konto użytkownika

2.1. Aby dokonywać zakupów w sklepie TIZO, konieczna jest rejestracja i utworzenie konta użytkownika.

2.2. Podczas rejestracji, należy podać prawdziwe, aktualne i kompleksowe dane osobowe.

2.3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poufność danych logowania do swojego konta i zobowiązuje się do nieudostępniania ich osobom trzecim.

2.4. Sklep TIZO zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta użytkownika w przypadku naruszenia postanowień regulaminu lub podejrzenia nieprawidłowego lub nielegalnego korzystania z konta.

3. Zamówienia i płatności

3.1. Składając zamówienie w sklepie TIZO, użytkownik potwierdza swoją chęć zakupu określonych produktów.

3.2. Sklep TIZO zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności produktu, błędu w cenie lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

3.3. Ceny produktów podane w sklepie TIZO są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają obowiązujący podatek VAT.

3.4. Sklep TIZO oferuje różne metody płatności, takie jak karta kredytowa, przelew bankowy, płatności elektroniczne. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności są podane na stronie sklepu.

3.5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

3.6. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze:* Visa* Visa Electron* Mastercard* MasterCard Electronic* Maestro

3.7. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

4. Dostawa

4.1. Sklep TIZO dokłada wszelkich starań, aby zamówione produkty zostały dostarczone w ustalonym terminie.

4.2. Koszty dostawy są ustalone i podane przy składaniu zamówienia. Mogą one różnić się w zależności od wybranej metody dostawy oraz adresu dostawy.

4.3. Sklep TIZO współpracuje z renomowanymi firmami kurierskimi i dostawczymi w celu zapewnienia sprawnej i bezpiecznej dostawy.

4.4. Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki po otrzymaniu zamówionych produktów. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności, należy niezwłocznie skontaktować się ze sklepem TIZO w celu zgłoszenia reklamacji.

5. Zwroty i reklamacje

5.1. Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

5.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas – sklep internetowy TIZO, dostępny pod adresem www.tizo.pl, prowadzony przez TIZO Sp. z o. o. z siedzibą w Korzkwy 23, 63-300 Pleszew – o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres tizo@booklet.pl (oświadczenie musi zawierać numer zamówienia i nazwisko zamawiającego).

5.3. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu zwracamy Państwu koszt zakupionego produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), najpóźniej w przeciągu 7 dni roboczych od momentu doręczenia do nas zwracanego produktu.

5.5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5.6. Adres do zwrotu: TIZO, Korzkwy 23, 63-300 Pleszew, tizo@booklet.pl, tel: 570333708. Zwracany produkt należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5.7. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub prawnych zakupionego towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

5.8. Procedura reklamacyjna:

a. W celu złożenia reklamacji, Klient powinien przesłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres tizo@booklet.pl.

b. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać dokładny opis wady, imię i nazwisko, numer zamówienia oraz zdjęcia produktu przedstawiające wadę.

c. Dokonanie zgłoszenia wady może mieć również formę pisemną i zostać przesłane do siedziby: TIZO Sp. z o. o., Korzkwy 23. 63-300 Pleszew.

5.9. Sposób rozpatrzenia reklamacji:

a. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

b. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sklep podejmie stosowne działania, takie jak naprawa, wymiana towaru lub zwrot środków pieniężnych.

5.10. Klientowi przysługuje gwarancja rękojmi w przypadku stwierdzenia wad, które istniały w chwili zakupu towaru. Okres gwarancji rękojmi wynosi 2 lata.

5.11. Zakres gwarancji rękojmi:

a. W ramach gwarancji rękojmi Klient ma prawo do żądania naprawy, wymiany towaru lub obniżenia ceny.

b. Klient może składać roszczenia gwarancyjne, jeśli wada produktu wystąpi w okresie obowiązywania gwarancji rękojmi.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Sklep TIZO gwarantuje ochronę prywatności danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności sklepu.

6.2. Szczegółowe informacje na temat gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych są określone w polityce prywatności sklepu TIZO.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa polskiego i wszelkie spory wynikłe z jego stosowania będą rozstrzygane przez właściwe sądy.

7.2. Sklep TIZO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Aktualna wersja regulaminu będzie publikowana na stronie sklepu.

7.3. Użytkownik zobowiązuje się zapoznać z aktualną wersją regulaminu przed dokonaniem zakupów w sklepie TIZO.