0
Twój koszyk
0
Twój koszyk

Regulamin Sklepu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy TIZO, dostępny pod adresem www.tizo.pl, prowadzony jest przez Booklet Group Spółka Jawna z siedzibą w Korzkwy 23, 63-300 Pleszew, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000880950 (NIP 6080110997, REGON 365075587).

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego tizo.com.pl oraz warunki dokonywania zakupów.

1.3. Korzystając ze sklepu TIZO, akceptujesz postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Rejestracja i konto użytkownika

2.1. Aby dokonywać zakupów w sklepie TIZO, konieczna jest rejestracja i utworzenie konta użytkownika.

2.2. Podczas rejestracji, należy podać prawdziwe, aktualne i kompleksowe dane osobowe.

2.3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poufność danych logowania do swojego konta i zobowiązuje się do nieudostępniania ich osobom trzecim.

2.4. Sklep TIZO zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta użytkownika w przypadku naruszenia postanowień regulaminu lub podejrzenia nieprawidłowego lub nielegalnego korzystania z konta.

3. Zamówienia i płatności

3.1. Składając zamówienie w sklepie TIZO, użytkownik potwierdza swoją chęć zakupu określonych produktów.

3.2. Sklep TIZO zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności produktu, błędu w cenie lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

3.3. Ceny produktów podane w sklepie TIZO są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają obowiązujący podatek VAT.

3.4. Sklep TIZO oferuje różne metody płatności, takie jak karta kredytowa, przelew bankowy, płatności elektroniczne. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności są podane na stronie sklepu.

4. Dostawa

4.1. Sklep TIZO dokłada wszelkich starań, aby zamówione produkty zostały dostarczone w ustalonym terminie.

4.2. Koszty dostawy są ustalone i podane przy składaniu zamówienia. Mogą one różnić się w zależności od wybranej metody dostawy oraz adresu dostawy.

4.3. Sklep TIZO współpracuje z renomowanymi firmami kurierskimi i dostawczymi w celu zapewnienia sprawnej i bezpiecznej dostawy.

4.4. Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki po otrzymaniu zamówionych produktów. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności, należy niezwłocznie skontaktować się ze sklepem TIZO w celu zgłoszenia reklamacji.

5. Zwroty i reklamacje

5.1. Użytkownik ma prawo do zwrotu zakupionych produktów w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.2. Zwrot produktów jest możliwy jedynie w przypadku, gdy są one w nienaruszonym stanie, kompletnie opakowane i nie noszą śladów użytkowania.

5.3. Użytkownik musi skontaktować się ze sklepem TIZO w celu zgłoszenia zamiaru zwrotu oraz otrzymania informacji na temat procedury zwrotu na adres: tizo@booklet.pl.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Sklep TIZO gwarantuje ochronę prywatności danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności sklepu.

6.2. Szczegółowe informacje na temat gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych są określone w polityce prywatności sklepu TIZO.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa polskiego i wszelkie spory wynikłe z jego stosowania będą rozstrzygane przez właściwe sądy.

7.2. Sklep TIZO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Aktualna wersja regulaminu będzie publikowana na stronie sklepu.

7.3. Użytkownik zobowiązuje się zapoznać z aktualną wersją regulaminu przed dokonaniem zakupów w sklepie TIZO.